zondag, februari 22, 2004

Oilsjt Carnaval Live

Voor de thuisblijvers is er een live videostream van de zondagstoet te vinden op Digitale Regio Aalst.

Voor de mensjen die wel allemol afkommen, gellek gewoentje stoan we weir veir de vitring van Tanckere in de Koeilstroot, rechtoever de Liebaut. Moeste ons ni vinnen, afsproak rond een ier of zeive bij de Kevin ofwel rond een ier of negen int Roeizemaroinstrotje. Iejne kier dat de Mert oepen goat, stoan we weir opt zelfste plosjke as de veirige joaren.