dinsdag, februari 24, 2004

De verbranding

De poep verdwejnt in vier en vlammen,
weir stoan tesoamen hand in hand
Elke vezosje werd verbannen
want vastelauved wer verbrand
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Giejn Oilsjteneer kan em bedwingen
van elke kauk rolt der een troan
Asmen stad van men droeimen zingen
zal carnaval in roeik vergoan