maandag, februari 23, 2004

Attensje iederiejn!

Weir kinnen veir de moment van ne riejdeleke unieke carnaval klappen...no iene nacht zen de pissoins opt Stadhois nog altoid nie ondergeloepen! Da pakt natierlek nie weg da ge nie gewoein tegen de mier kinjt pissen of tegen de combi van de flikken (eire sensor is toch nor de zak) as gaa echt nimer kinjt agen...liever da as tegen men biejnen.

Veir de koeimende carnavalsnacht zoek geiren wa mier ambians willen emmen en wa mier volk da bloift plekken zoedak zonder probleimen nog ne koek kan gon eiten boi ons Ineke. Boidees zaanek oeik ne kloinen oproep willen doeng aan al de pompiers: bloift ne keer van eir gewoein ploaten en droit iesj wa mier carnavalsmuziek.

Veir vandenoavond, de mensjen die gemaquilleerd willen werren deir ons Janineke werren om half 8 verwacht boi de Kevin. Tegen een ier of 8 zoomen ten vertrekken nort stad. Ik weet naa ni ofdammen direct op de Mert zillen stoan of iest on de Cosa mor allee, ge vinjt ons wel ieverast. Octaaf de roeizen oeilefant zal oeik weir van de partoi zen.

As leste wil ik eir nog efkes meediejlen dat er foto's zen mor ze zen enkel vastgeleid op de analoeige ploat dus ge ziltj allemool nog wa possensje moeten emmen veiralier ze onlaain gon stoan.