vrijdag, februari 18, 2005

Geen PC taks!

TIK vzw reageert geschokt op de huidige compromistekst over de "vernieuwde wet op het auteursrecht". Hierdoor zou het mogelijk worden om in de toekomst een taks van 40 euro per nieuwe PC te heffen. SP-a en CD&V stemden tegen, VLD, Spirit en de Franstalige meerderheidspartijen zijn voor de invoering van deze taks.

Dit is voor ons, als vereniging die verlaging van de drempel tot het internet nastreeft, werkelijk onaanvaardbaar. België staat al gekend als een land met een lage PC-penetratie en zowat alle politieke partijen hebben dit erkend.

Nu een dergelijke taks invoeren, die zogenaamd het thuiskopiëren legaal maakt, is dan ook te gek voor woorden. Om te beginnen verandert dit niks aan de huidige situatie: thuiskopiëren blijft alleen legaal als men eigenaar is van het originele medium en *niet* als men muziek downloadt, zoals vele mensen zullen denken. Hiervoor bestaat er trouwens al een taks van 12 cent per CD of 59 cent per DVD en op toestellen die specifiek op het kopiëren gericht zijn (CD en DVD recorders). Deze zogenaamde "auvibel heffing" heeft net hetzelfde doel als de nieuwe PC taks. Men gaat er bij dit wetsvoorstel dus vanuit dat een PC vooral gebruikt wordt voor copieren van muziek alsof alle PC gebruikers criminelen zijn.

Als deze extra taks goedgekeurd wordt, zal de belasting op PC's straks boven de 25% liggen: BTW + recupel recyclage taks + nieuwe PC tax en daar bovenop de tax op lege media, die in vele gevallen 50% of een groter deel van de aankoopprijs uitmaakt. In plaats van nieuwe taxen, zou men beter nadenken over een verlaging van de BTW op PC's en mogelijkheden tot stimulatie van het PC gebruik voor de minst bedeelden.

De partijen die deze taks goedkeuren, bewijzen dus dat de verhoging van de PC penetratie en zogenaamde "PC stimulerende projecten", als PC privé, voor hen niks betekenen. PC's, en zeker internet, worden stilaan een luxeproduct. TIK vzw protesteert hier met klem tegen en roept de gebruikers op tot georganiseerd protest.

Onderteken nu onze petitie op http://geenpctaks.be/!


TIK = Telenet Internet Klantenvereniging