zondag, februari 06, 2005

Tzen ons daugen!

Mensen die het vorig jaar al eens meegemaakt hebben, weten dat de komende 3 dagen de reguliere blogactiviteiten worden gestaakt en er ter vervanging een carnavalediesje is. Onderstaande distantieert zich van alles wat hier mogelijk in beschonken, benevelde en bedwelmde toestand de komende dagen zal staan...gelukkig is het voor de modale lezer redelijk onleesbaar.

De outfit ligt al klaar, vanavond wordt het enkel nog kleden, schminken, een deftige fond leggen en dan zijn we weer vertrokken voor 3 dolle dagen Oilsjt Carnaval.

Thuisblijvers kunnen de stoet volgen op Digitale Regio Aalst.