donderdag, april 15, 2004

Mind the sarcasm...

Er was een tijd dat de smiley enkel veelkleurige buttons sierde in het "new beat"-tijdperk (aciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiid!) en dat het internet nog onontgonnen gebied was maar dezer dagen kunnen we niet zonder. De emoticons hebben een vaste plaats ingenomen in onze dagdagelijkse communicatie. Ze moeten het gemis aan intonatie en lichaamstaal compenseren...of althans die indruk geven.

Ikzelf vorm natuurlijk geen uitzondering op de regel en gebruik dan ook regelmatig smiley's...niet alleen om mijn eigen "gevoelens" over te brengen maar ook - zonder de intellectuele capaciteit van de mensen met wie ik communiceer in twijfel te willen trekken - om misverstanden te vermijden. Het laatste indachtig probeer ik me dan ook te houden aan de meest gangbare smiley's waarvan een ondubbelzinnig karakter uitgaat.

Smiley's kunnen evenwel hun nut verliezen door veelvuldig of verkeerd gebruik. Veel erger wordt het wanneer sommige smiley's en masse genegeerd worden en men een ergerlijker variatie bedenkt. Dames en heren, mag ik u voorstellen: het 10-regel sarcasme.

Het 10-regel sarcasme is in wezen niets anders dan een zin gevolgd door 10 lege regels die een zekere misleiding bij de lezer zouden moeten veroorzaken (maar dit uiteraard niet doen), gevolgd door een laatste regel waar het sarcasme expliciet ter uitdrukking wordt gebracht, veelal in het enkele woord "NOT".
Sta me toe aan elk van u en ieder apart te vragen nooit gebruik te maken van het 10-regelig sarcasme alsook andere mensen bewust te maken van deze problematiek. Ten eerste draagt deze uitdrukkingsvorm in geen enkele mate bij aan het informatief karakter van het antwoord en ten tweede moet men onnodig scrollen enkel en alleen omdat enkele semi-ge�volueerde primaten problemen hebben met het verwoorden van hun gevoelens.
Dank bij voorbaat.

P.S.: Vooral op het Telenet gamesforum tiert het 10-regel sarcasme welig ook al beschikken ze nog steeds over de rolleyes smiley (), u weze dus gewaarschuwd. Of om even naar een kleine wijsheid van King Arthur zelve te verwijzen: "On second thought, let's not go there, tis a silly place."