woensdag, oktober 31, 2007

Going out of Stylus


De lange werkdagen doen mijn spitsvondigheden en woordenwitzerijen geen goed op dit uur, maar voor eens heb ik de - zij het ietwat deprimerende - gelegenheid de dingen te zeggen zoals ze zijn.

Op het einde van de week is het gedaan met Stylus en dat vind ik een verdomd spijtige zaak.

Any writer for Stylus will tell you, I’m not a man of many words. I rarely get emotional, I rarely say too much. Let’s not start now.

Labels: , ,