donderdag, februari 03, 2005

Nefast voor de feestvreugde

· Attributen, karren, constructies, enz….al dan niet op wielen, groter dan een kinderwagen worden toegelaten binnen de feestzone tijdens de zondag- en maandagstoet (alleen voor groepen die de toelating hebben om mee te lopen in de stoet) en op de Grote Markt (voor de uitgangswagens die hiervoor de toelating hebben van de burgemeester). Buiten deze momenten zijn deze zaken verboden in de feestzone. Alle wagentjes, karren, koetsen enz….zijn NIET toegelaten binnen de veiligheidsperimeter tijdens de popverbranding.

· Er worden GEEN glazen recipiënten toegelaten binnen de feestzone (aan de horecauitbaters wordt gevraagd om het gebruik van glazen te beperken en zeker toezicht te houden op het niet naar buiten brengen van glazen)


Merci Annie!