vrijdag, juni 11, 2004

Denk ruim, niet bruin!

Voorzover ik me kan herinneren, heb ik in de vorige 257 (jaja, dat loopt aardig op) posts nooit politieke thema's centraal geplaatst. Hoezeer ik alle dingen ook zo goed mogelijk probeer te volgen op dat vlak, besef ik maar al te goed dat ik nog niet bij machte ben een volledige diepgaande analyse en context te schetsen over verschillende politieke hangijzers. Bovendien vind ik een blog sowieso niet het geschikte medium om over zulke dingen te converseren en te discussiëren. Maar voor alles is er natuurlijk een eerste keer...

Onder het motto "knowledge is power" en "een geïnformeerd man is er 2 waard" lanceer ik toch maar deze bescheiden oproep aan de stemplichtigen onder ons om met het nodige verstand een stem uit te brengen. Kijk voorbij de one-liners, de al dan niet oprechte glimlach en de vele cadeautjes en beloftes die de politici op ons afvuren in de hoop ons via onze meest individualistische en egoïstische gevoelens aan hun partij te binden. Politici zijn er om een langetermijnbeleid uit te stippelen.

Voor diegenen die de programma's van de belangrijkste partijen willen doornemen (in volgorde van lijstnummer):
VLD
Vivant
Sp.a
Spirit
CD&V
N-VA
Groen!
Vlaams Blok

Voor mensen met minder tijd of minder interesse:
Stemadvies (De Standaard)
Stemtest (VRT)
De test van De Standaard blijkt over het algemeen betere resultaten weer te geven dan de test van de VRT.

Tot slot wil ik nog het volgende kwijt: weet je niet op wie of wat te stemmen, weet dan dat een partij zoals bijvoorbeeld Groen! een grotere meerwaarde biedt aan onze maatschappij dan het Vlaams Blok. Een proteststem hoeft niet noodzakelijk een negatieve stem te zijn!

Goede verstaanders zullen wel al gemerkt hebben dat ik me aan de linkerzijde van het politiek centrum bevind. Deze post is echter niet bedoeld om een discussie te starten over mijn eigen politieke overtuiging.