vrijdag, december 10, 2004

Same old, same old

Dank u voor de interesse die u voor ons bedrijf getoond heeft.

Na een grondige analyse van uw kwaliteiten en kwalificaties, moeten wij u jammer genoeg melden dat wij, ondanks uw ervaring, niet kunnen ingaan op uw verwachtingen.
Uw gegevens blijven echter bewaard in onze dossiers in het geval er zich in de toekomst interessante openingen zouden voordoen.


Oh...bugger!