donderdag, december 07, 2006

The end of the tunnel

Mijn wekker kent grofweg zo'n 3 wekstanden:
1. Regular rat race regime (06:00)
2. I wake to a world of pain and agony (07:00)
3. Weekend (12:00)

En niet geheel onlogisch is de tijd waarop ik aankom op het werk sterk afhankelijk van bovenstaande wekstanden. Even de wegenwerken tussen Aalst en Dendermonde buiten beschouwing gelaten, staat wekstand 1 garant voor gemiddeld 55 minuten onbezorgd en onbelemmerd ochtendverkeer. Met wekstand 2 daarentegen is de ochtend minder vrij van zorgen: het schoolverkeer bezet dorpen, steden en gemeenten en nabij Antwerpen wordt het stilaan drummen. Maar goed, met een beetje meer geduld geraak ik wel tot aan de E17 in Sint-Niklaas en bereik ik de afrit Haasdonk eerder dan de ochtendfile. Gemiddeld 70-75 minuten onderweg... still a happy commuter. Genoemd reis- en tijdschema zijn echter al een tijdje niet meer geldig en gisteren bereikte de bevestiging daarvan ook verscheidene media:
VAB berekende (...) de extra filetijd tijdens de ochtendspits. Wie van Gent via de E17 naar Antwerpen rijdt, doet er tussen 6.45 uur en 10.30 uur 24 minuten langer over. De file begint ook drie kwartier vroeger en eindigt later.

Kijk, verkeersongevallen in de Kennedytunnel zullen altijd voor problemen zorgen en zolang een mens actief de controle voert over een voertuig, zullen er chauffeurs op files blijven inrijden; een snelheidsbeperking verandert daar weinig aan.

Concreet: bij wekstand 1 is het heden ten dage kantjeboordje om de ochtendfile voor te zijn ter hoogte van Haasdonk en ben ik blij als ik onder de reistijd van de vroegere wekstand 2 kan blijven. Bij wekstand 2 zit er weinig anders op dan via Gent en Zelzate te rijden, een traject dat zo'n 75% meer kilometervretend is maar me wel de garantie biedt binnen een uur op het werk te staan. Dus zo even bekeken vanuit het standpunt van wagenonderhoud, brandstofverbruik, mentaal en fysiek lijden, arbeidsproductiviteit, het milieu en niet te vergeten de Belgische en Europese economie: weg met die 70!

Dat snelheidsbeperkingen ook zo hun nadelen hebben, mochten ze recent ook al in Denemarken ondervinden:

Labels: