dinsdag, juli 22, 2003

Bugs bugs bugs

6u13 ~ CR vs FC De Zeikmuggen: 6-0
Tot zover het sportoverzicht...

Van veel nachtrust was er weer geen sprake dankzij een stapeltje opstandige bloedzuigers. Het maatschappelijk probleem van insecten wordt zwaar onderschat...in tegenstelling tot een paar nachtvluchten is het hele land slachtoffer van deze nachtelijke relschoppers. Indien we het kostenplaatje zouden maken van alle mensen die wakker worden gehouden door insecten nacht na nacht...het werkverzuim om de gemiste slaap in te halen, de arbeids- en verkeersongevallen veroorzaakt door vermoeidheid, de mentale weerbaarheid die volledig wegvalt, zelfs de daling van het geboortecijfer en ga zo maar verder. Het wordt dringend tijd dat de regering hier eens werk van maakt. Ik eis dat alle insecten manu militari uit het land worden gezet, er moeten strengere controles komen en huiselijke schade ten gevolge van het gooien met zware voorwerpen moet terugbetaald worden. Politici, doe het nu en doe het snel want wij liggen er al veel te lang van wakker!

On a more informative note: er is momenteel nog een probleempje met mijn archief...damn bugs!