dinsdag, september 11, 2007

Administratie

Ik: Goeiemiddag, graag had ik een reispas gehad.

Hij: Goed. Mag ik uw huidig identiteitsbewijs dan alstublieft?
Hij: Verdoeme, mijnen kalender in de grond. Ziet ge Marcel, ik had gezegd dat ik iets leek te mankeren. Ligt mijne kalender hier gewoon op de grond.
Hij: Hebt gij vroeger al eens een reispas gehad?

Ik: Jaren terug ergens. Zo ene voor 1 jaar.

Hij: Ha, juist. Ik zie dat hier net op de computer, in 2001. Ge kunt op 20 september achter uwen reispas komen. Vergeet wel niet uwen oude mee te brengen.

Ik: Erm, de oude terug meebrengen?

Hij: Aja meneer, anders krijgt ge de nieuwe niet mee. Als ge hem niet vindt, dan moet ge maar aangifte doen bij de politie.
Hij: Wacht, ik zal u anders al wat op weg helpen... Marcel, welk ding was dat weer precies? 28H? 28F? Ja, 28F. Ok, ik heb het al.
Hij: Voila meneer, met dit nummerke moet ge maar 1 keer bij de politie passeren. Allez, tot den 20ste!

Labels: